Een verkooporder inpakken en versturen

Om een verkooporder in te pakken en te versturen heb je verschillende mogelijkheden:

 • Je opent het inpakscherm via het dashboard
 • Je scant de code op de afgedrukte pakbon
 • Je kiest de status ‘inpakken’ op de detailpagina van een verkooporder

We gaan er hier natuurlijk van uit dat je de nodige verzendmethodes reeds geactiveerd hebt.

Inpakscherm bereiken via het dashboard

Verkooporder inpakken

Bij het inpakken van een verkooporder zijn er verschillende mogelijkheden en verschillende controlepunten. Zo kan je via de order instellingen ervoor kiezen om de orderinhoud verplicht of optioneel toe te wijzen aan één of meerdere pakketten. Dit kan handig zijn wanneer je precies wil weten wat er in welk pakket verstuurd werd. In hetzelfde instellingenmenu kan je aanduiden welke status je een order wenst te geven na het afdrukken van een verzendlabel.

In het voorbeeld hieronder gaan we ervan uit dat het toewijzen van orderinhoud optioneel is. Onze applicatie zorgt ervoor dat alle inhoud automatisch werd toegewezen aan de eerste zending. Het enige wat de inpakker hier nog hoeft te doen is enkele controlepunten passeren (gewichtscontrole, adrescontrole, …) en daarna één of meerdere verzendlabels aan te maken, af te drukken en het order afwerken met een swipe beweging naar rechts.

Merk op dat je op het inpakscherm ook de mogelijkheid krijgt om:

 • de interne en leveringsnotitie te bekijken (indien aanwezig)
 • de pakbon (opnieuw) af te drukken
 • de bijlages te bekijken
 • het pakkettype te wijzigen (pallet vs pakket)
 • de voorkeurskoerier te zien (of aan te passen)

Orderinhoud toewijzen aan een pakket

In het voorbeeld hieronder tonen we hoe je de orderinhoud kan verdelen over meerdere pakketten. We doen dit aan de hand van manuele toewijzing, maar dit kan ook aan de hand van een barcode scanner (waarbij je elk item scant en toewijst aan de geselecteerde zending) of via een automatische verdeling. Onze app kan met één druk op de knop een logische verdeling maken:

 • Eén zending per SKU
 • Eén zending per item
 • Alles in één zending

Heb je een fout gemaakt, dan kan je dit steeds corrigeren door de toegewezen inhoud te verwijderen van de zending (in z’n geheel of per item) om deze daarna opnieuw toe te voegen aan het juiste pakket.

Of bekijk onze uitgebreide walkthrough video waarin we stap voor stap door de applicatie gaan!