Webship Online

Producten importeren

Je bent hier
< Terug

Wanneer je over enkele tien- of honderdtal producten beschikt, is het handig om deze niet één voor één manueel over te nemen in Webship Online. Daarvoor hebben we een import functie voorzien, éénmalig alles in excel oplijsten volgens een vaste template, om daarna te importeren en snel te kunnen starten.

Zorg er voor dat alle producten een unieke code hebben (ook wel SKU genaamd). Die unieke code zal later gebruikt worden om je producten te identificeren, eventueel aan de hand van een barcode.

Om een productenbestand te importeren, zal je een .csv-bestand opmaken. Dit doe je door een Excel-bestand aan te maken en op te slaan als een .csv-bestand.

Webship Online linkt de kolomtitels aan velden in de applicatie. Voer daarom telkens de juiste identifier in. Download hier jouw template met de juiste identifiers!

Volgende gegevens kan je toevoegen, inclusief de juiste identifier. De verplichte velden bij het aanmaken van nieuwe producten, zijn aangeduid in het vet. Bij het updaten van bestaande producten, moeten de verplichte velden niet opnieuw ingegeven worden:

 • SKU (sku)
 • Barcode (barcode)
 • Naam (name)
 • beschrijving (description)
 • Prijs (price)
 • Retailprijs (retail_price)
 • Voorraadtype (stock_type)
 • Minimum voorraad (min_stock)
 • Maximum voorraad (max_stock)
 • Minimum orderhoeveelheid (minimum_order)
 • Bestelveelvoud (order_multiples)
 • Breedte van het product (width)
 • Lengte van het product (length)
 • Hoogte van het product (height)
 • Gewicht van het product (weight)
 • Locatie (location)
 • Batchnummer (batch)
 • Vervaldatum (expiry_date)
 • Opmerkingen (note)
 • Totale voorraad (total)
Producten-exporteren

Eens het bestand is opgemaakt, kan je het importeren in Webship Online. Via het overzichtsscherm van de producten kan je het productenbestand importeren. Dit doe je door rechts onderaan op importeren te klikken. Vervolgens kies je het magazijn waaraan je het productenbestand wil koppelen. Je kan ervoor opteren op bestaande rijen te overschrijven. Dit betekent dat producten die reeds actief zijn in Webship Online overschreven worden. Als bijvoorbeeld de hoogte is ingevuld in Webship Online maar niet in het importbestand, dan zal de hoogte verdwijnen tijdens het importeren. Het is dus belangrijk om het importbestand zo compleet mogelijk te maken. Vink je deze optie niet aan, dan worden er enkel nieuwe producten geïmporteerd. Let op, Webship Online importeert enkel de kolommen uit het importbestand. Maak je geen gebruik van de identifier ‘height’, dan zal de hoogte niet geïmporteerd of overschreven worden.

Webship Online koppelt de gegevens van het importbestand aan de applicatie op basis van SKU.