Product types addon

Met de “product type” addon ingeschakeld, krijg je de keuze tussen drie verschillende product types:

• Basis product
• Samengesteld product
• Afgeleide product

Elk van deze producten heeft z’n specifieke eigenschappen en kan wel of geen eigen stock hebben.

Basis product

Een basis product is een gewoon product zoals gekend in onze applicatie zonder het gebruik van de ‘product type’ addon. Een basis product zonder eigen stock, wordt een virtueel product (bvb een e-boek).

Basis producten vormen ook, zoals het woord zegt, de basis voor de andere twee product types.

Samengesteld product

Een samengesteld product bestaat uit twee of meer basis producten. Samengestelde producten met stock dienen op voorhand “geproduceerd” te worden. Wanneer de voorraad van zo’n product te laag komt zal dit product verschijnen in het rapport “voorraad onder minimum”, er zal nieuwe stock moeten aangelegd worden. Later zal dit automatisch kunnen gebeuren in één van de volgende updates omtrent “productietaken”.

Samengestelde producten zonder eigen stock, hoeven geen speciale behandeling of opvolging en worden op moment van picken samengesteld. Hier krijg je een potentiële stock te zien op basis van de voorraad niveaus van de gekoppelde basis producten.

Afgeleid product

Een afgeleide product heeft altijd een basis product als bron, bijvoorbeeld een volle rol met 25meter touw. In dit voorbeeld is een afgeleid product interessant wanneer zowel volle rollen als lopende meters van dit product verkocht worden. De lopende meters vormen dan een afgeleide van de volle rol, waarbij we definiëren dat de SKU van de lopende meter bestaat uit 1/25 deel volle rol. De afgeleide definiëren we steeds volgens de teller 1 op … (bvb 1 op 25 in bovenstaande).
Afgeleiden kunnen net zoals samenstellingen wel of geen eigen stock hebben. 

Bij afgeleiden kunnen er gaandeweg ‘leftovers’ ontstaan. Dit zijn restjes die virtueel en fysiek overblijven omwille van verwerkte orders met daarin afgeleide producten. Deze leftovers worden gaandeweg opgebruikt naar gelang er nieuwe orders binnen komen.

We adviseren om per basis product slechts één afgeleide te definiëren om een wildgroei aan leftovers met verschillende noemers te voorkomen.