Verkooporder opsplitsen in een backorder

Verkooporder splitsen

Het kan gebeuren dat één of meerdere producten in een order tijdelijk niet meer op voorraad zijn. Op dat moment zal een verkooporder automatisch ‘in wacht’ worden gezet. Wanneer alle goederen terug binnen komen en door jou (of een medewerker) in het magazijn worden gezet, zal het order automatisch de status ‘klaar voor picking’ krijgen. Verkooporders zullen automatisch verwerkt worden zodra mogelijk. 

Wanneer een order zowel producten bevat die op voorraad zijn, als producten die tijdelijk niet op voorraad zijn. Dan kan je het order opsplitsen waardoor je de producten die op voorraad zijn reeds kan versturen. Hoe kan je een deel van een verkooporder verwerken in Webship Online? Door op ‘splitsen’ te klikken bovenaan de detailpagina van een order krijg je de mogelijkheid om het order op te splitsen in een backorder.

Backorder

De producten die niet op voorraad zijn, worden ondergebracht in een backorder (makkelijk terug te vinden a.d.h.v. het originele ordernummer met suffix ‘-BO’). Dat backorder kan je indien nodig verder opsplitsen op het moment dat er bepaalde producten op voorraad komen. Van zodra alle producten uit een backorder terug op voorraad zijn, zal ook dit backorder automatisch de status ‘klaar voor picking’ krijgen.

Vanuit het originele order kan je trouwens steeds zien hoeveel backorders er zijn aangemaakt en heb je dus zicht op het totale order. 

Of bekijk onze uitgebreide walkthrough video waarin we stap voor stap door de applicatie gaan!