Leverancier koppelen aan een product

Nieuw product

Als je een nieuw product toegevoegd, kan er een leverancier toegevoegd worden aan een product. Dit kan je doen door bij aanmaak van een nieuw product te scrollen tot je het topic ‘leveranciers’ tegenkomt. Hier kan je een leverancier toevoegen aan een product.

Bestaand product

Om een bestaand product te koppelen aan een leverancier moet je een product bewerken via het menu ‘producten’. Vervolgens klik je op ‘bewerken’ via het potloodje in de overzichtslijst of open je het product en klik je op ‘bewerken’ bovenaan de productpagina. Om uiteindelijk een leverancier te koppelen aan het product, scroll je naar onder tot je het topic ‘leveranciers’ tegenkomt. Hier kan je een leverancier toevoegen aan een product.