Status van een verkooporder aanpassen

De status aanpassen van een verkooporder kan je hoofdzakelijk op twee manieren:

  1. via de overzichtslijst van verkooporders
  2. via de detailpagina van een verkooporder

Naast deze twee methodes zijn er ook nog enkele “verborgen” manieren om de status van een order aan te passen.

Bijvoorbeeld tijdens het digitaal picken. Na elke pickronde krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de gepickte orders onmiddellijk de status ‘klaar voor inpakken’ te geven. Een ander voorbeeld is het scannen van de datamatrix op de pakbon, welke ervoor zorgt dat je onmiddellijk het inpakscherm voor dat order bereikt maar ook de status van het order aanpast naar ‘inpakken’.

Via de overzichtslijst

Afhankelijk van de huidige status, kan je de status van één of meerdere orders aanpassen door middel van een selectie in de orderlijst. Nadien is het mogelijk om via de knop ‘status’ de statussen van alle geselecteerde orders in één beweging aan te passen.

Via de detailpagina

Indien je snel de status van één specifiek order wenst aan te passen, kan je daarvoor ook terecht op de detailpagina van het order. Via de Status knop in de balk bovenaan, geeft Webship Online de meest logische volgende status aan in het groen

Of bekijk onze uitgebreide walkthrough video waarin we stap voor stap door de applicatie gaan!