Aantal orders per pagina

Via de algemene instellingen kan je bepalen hoeveel orders er weergegeven moeten worden per pagina. Je kan de instellingen aanpassen voor de inkooporders en de verkooporders. Beide pagina’s kunnen een andere voorkeur hebben. Momenteel kan je kiezen tussen 25 of 50 orders per pagina.