Accountgegevens

De accountgegevens bevatten onder meer je voornaam, familienaam en e-mailadres. Deze kan je op een eenvoudige manier aanpassen door bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres op te geven en het opgegeven e-mailadres te herhalen (ter controle). Vervolgens zal je een verificatie e-mail ontvangen. Ook het aanpassen van het wachtwoord om in te loggen op Webship Online verloopt via deze weg.

Account settings