Geavanceerde filters toepassen op inkomende webwinkel orders

Je hebt een webwinkel gekoppeld in onze applicatie maar je wil bepaalde orders niet binnenkrijgen? Geen probleem, met onze geavanceerde filters bepaal jij zelf welke orders er wel of niet binnenkomen, gebaseerd op alle mogelijke orderinhoud.

Waar onze basis filter je enkel een keuze geeft tussen de mogelijke orderstatussen, kan je met geavanceerde filters heel gedetailleerd bepalen welke orders wel/niet onze Webship Online worden binnengehaald. Zo kan je orders uit één bepaald land weren uit Webship Online, of orders die een bepaalde SKU bevatten, of orders van een bepaalde klant, enzoverder. 

Welke filtermogelijkheden zijn er?

Verschillende webwinkel platformen genereren een verschillend order object. In principe kan je op alle inhoud uit dat order object filteren met volgende statements:

  • eq (EN:equals, NL: is gelijk aan)
  • neq (EN:not equals, NL: is niet gelijk aan)
  • in (EN: in, NL: bevat)
  • nin (EN: not in, NL: bevat niet)
  • lt (EN: less than, NL: minder dan)
  • lte (EN: less than or equals, NL: minder dan of gelijk aan)
  • gt (EN: greater than, NL: groter dan)
  • gte (EN: greater than or equals, NL: groter dan of gelijk aan)

Voorbeelden

Volgende filter kan toegepast worden op een Shopify webwinkel:

{
"financial_status": {
"eq": "paid"
},
"shipping_address": {
"country_code": {
"neq": "DE"
}
}
}

Dit wil zeggen dat enkel order met de status ‘betaald’ zullen binnenkomen, waarvan het verzendadres de landcode ‘DE’ (Duitsland) niet bevat.

In onderstaande filter sluiten we meerdere landen uit met het statement ‘NIN’ (not in):

{
"financial_status": {
"eq": "paid"
},
"shipping_address": {
"country_code": {
"nin": ["DE", "US"]
}
}
}

Wanneer deze filter wordt toegepast zullen orders uit Duitsland en Verenigde Staten niet worden binnengehaald in Webship Online.

Hieronder kan je de volledige order objecten (opgevuld met fictieve data) per webwinkel platform downloaden in JSON formaat zodat je weet welke filters mogelijk zijn en hoe deze op te bouwen:

Hoe toepassen?

Last but not least: je kan deze filters toepassen door in Webship Online te navigeren naar ‘Winkels‘ en de gewenste webwinkel te selecteren. Daarna kan je onder ‘order filters‘ kiezen voor ‘geavanceerd‘ (i.p.v. ‘status’).

Of bekijk onze uitgebreide walkthrough video waarin we stap voor stap door de applicatie gaan!