Leveranciersfiche

Elke leverancier beschikt over een leveranciersfiche. In deze fiche kan je alle informatie omtrent de leverancier terugvinden. Vanuit deze fiche is het eveneens mogelijk om de leverancier te verwijderen of te bewerken.

Beschikbare informatie:

  • Naam leverancier
  • Leverancier van … (als je over meerdere bedrijven beschikt)
  • Leveranciersnummer
  • Adres
  • Inkooporders (klik op een inkooporder om de details te bekijken)
  • Geschiedenis (wijzigingen in leveranciersfiche)