Waar kan ik vervaldatum en/of lotnummer ingeven?

Je kan de vervaldatum en/of het lotnummer van een product ingegeven op moment dat de goederen het magazijn binnen komen. Als je de vervaldatum en/of het lotnummer vergeet in te geven tijdens het inkooporderproces, kan je nadien het product bewerken via een voorraadcorrectie.

Inkooporder

Op het moment dat je een inkooporder wilt uitpakken, ben je in de mogelijkheid om een vervaldatum en/of lotnummer toe te kennen aan de producten. Als er binnen eenzelfde leveringen producten zijn met verschillende vervaldatums, kan je op het ‘plus’ teken klikken. Als je bijvoorbeeld 5 bananen besteld, kan je er 1 ingeven met lotnummer x en 4 ingegeven met lotnummer y.

Voorraadcorrectie

Als je bovenstaande fase over het hoofd hebt gezien tijdens het uitpakken van een inkooporder, dan kan je een voorraadcorrectie doorvoeren. Via een voorraadcorrectie kan je op een eenvoudige manier de vervaldatum en het lotnummer invoeren of wijzigen. Hiervoor ga je naar ‘producten’ en zoek het product waarvan je de vervaldatum en/of het lotnummer wilt toevoegen. Na het openen van de detailpagina van het product, klik je op ‘voorraadcorrectie’. Vervolgens zoek je het aantal items waarvan je een vervaldatum en/of lotnummer wilt ingeven. Vergeet niet op opslaan te klikken!